Dobbertuin

Dit zijn de kurken drijvers met uitsparingen voor de planten die we gebruiken voor DobberDak. Maar deze zijn ook perfect om los te gebruiken voor particulieren, bedrijven en overheid. Bijvoorbeeld als sierobject in een vijver of andere waterpartij of als vergroening van oevers en kades. Leverbaar in diverse maten en diktes kurk zodat ze ook geschikt kunnen zijn bij hevig bewegend water.

Onderstaande voorbeelden zijn al eerder gemaakt. Alle afmetingen zijn op basis van het minste snijverlies bij de standaard kurkplaten. Niet alleen om economische redenen, maar vooral ook vanuit ecologische motivatie.